תקציר עמ' 441 - ת. 14

הבעת צלעות במשולש ישר זוית ושטחו באמצעות אותיות