תקציר עמ' 441 - ת. 6

הבעת בסיס במשולש שווה שוקיים ושטחו באמצעות אותיות