תקציר עמ' 440 - דוגמה ב'

מציאת צלעות ושטח משולש באמצעות אותיות, חישוב זוית במשולש שווה שוקיים, פתרון בעיות עם אותיות (פרמטרים) במשולש ישר זוית