תקציר בעיות עם אותיות במשולש ישר זוית

פתרון בעיות עם אותיות (פרמטרים) במשולש ישר זוית, שימוש בזהויות היסודיות בפתרון בעיות עם אותיות, דוגמה א׳