תקציר עמ' 438 - ת. 4, 8, 12, 14

פתרון משוואות טריגונומטריות ומציאת הזוית החדה