פתרון משוואות טריגונומטריות פשוטות שבהן נדרש למצוא זוית חדה, דוגמאות א׳ - ב׳