תקציר עמ' 436 - ת. 8

הוכחת שיוויון בעזרת הנוסחה לחישוב שטח מרובע