תקציר עמ' 436 - ת. 7

הוכחת שיוויון בעזרת הנוסחה לחישוב שטח מרובע