נוסחה לחישוב שטח מרובע בעזרת הנוסחה לחישוב שטח משולש על פי שתי צלעות והזוית שביניהן, עמ׳ 436 - ת. 4