תקציר שטח מרובע על פי אלכסוניו והזוית שביניהם

נוסחה לחישוב שטח מרובע בעזרת הנוסחה לחישוב שטח משולש על פי שתי צלעות והזוית שביניהן, עמ׳ 436 - ת. 4