תקציר עמ' 434 - ת. 12

חישוב שטח טרפז שווה שוקיים בעזרת משולש ישר זוית