הגדרת טרפז שווה שוקיים, תכונות טרפז שווה שוקיים, דוגמה ב׳