תקציר הגדרת ותכונות טרפז

הגדרת הטרפז, תכונות הטרפז, חישוב שטח של טרפז, הגדרת ותכונות טרפז ישר זוית, דוגמה א׳