תקציר עמ' 430 - ת. 9

חישוב זויות דלתון בעזרת משולש ישר זוית