תקציר עמ' 427 - ת. 9

חישוב זויות מעוין בעזרת משולש ישר זוית