תקציר עמ' 426 - ת. 5

חישוב זויות, גובה ואלכסון במעוין, חישוב שטח מעוין