הגדרת המעוין, תכונות המעוין, הגדרת גובה במעוין, חישוב היקף ושטח של מעוין, דוגמה