תקציר עמ' 424 - ת. 9

חישוב זויות וקטעים במלבן בעזרת משולש ישר זוית