תקציר עמ' 423 - ת. 6

חישוב אורך קטע וזוית במלבן בעזרת משולש ישר זוית