תקציר הגדרת ותכונות המלבן

הגדרת המלבן, תכונות המלבן, תכונות אלכסוני המלבן, נוסחאות להיקף ושטח מלבן, חישוב צלעות ושטח מלבן, דוגמה