תקציר עמ' 421 - ת. 13

חישוב שטחי משולשים וצלע על פי הנוסחה לחישוב שטח משולש