תקציר עמ' 420 - ת. 6

חישוב הערכים האפשריים של זוית שבין שתי צלעות משולש