סינוס זווית קהה, מציאת הזוית הקהה עפ״י הסינוס שלה, חישוב שטח משולש על פי שתי צלעות והזוית שביניהן, דוגמה