תקציר עמ' 418 - ת.  13

חישוב זויות ושטחים במשולש שווה שוקיים