תקציר עמ' 418 - ת. 13

חישוב זויות ושטחים במשולש שווה שוקיים