תקציר עמ׳ 414 - דוגמה

חישוב אורך צלעות במשולש ישר זוית, סימון צלע כנעלם, עמ׳ 415 - ת. 5