תקציר עמ' 413 - ת. 10

חישוב אורך היתר במשולש ישר זוית