תקציר עמ' 412 - ת. 3

חישוב זויות במשולש שווה שוקיים