תקציר הגדרות ותכונות משולש שווה שוקיים

הגדרת משולש שווה שוקיים, תכונות משולש שווה שוקיים, דוגמה, הגדרת ותכונות משולש שווה צלעות