תקציר עמ' 410 - ת. 8

חישוב זוית ומרחק נקודה מישר בעזרת משולש ישר זוית