תקציר עמ' 410 - ת. 6

חישוב אורך צלע במשולש בעזרת משולש ישר זוית