תקציר עמ' 409 - דוגמה

חישוב אורך צלע במשולש ישר זוית