הגדרת תיכון במשולש, תיכון ליתר במשולש ישר זוית, נקודת מפגש התיכונים במשולש, דוגמה ב׳