תקציר גובה במשולש ישר זוית

הגדרת גובה במשולש, גובה במשולש ישר זוית, גבהים במשולש קהה זוית, עמ׳ 408 - ת. 12