תיכון במשולש ישר זוית, חישוב אורך קטע במשולש ישר זוית