תקציר עמ' 407 - ת. 7

תיכון במשולש ישר זוית, חישוב אורך קטע במשולש ישר זוית