תקציר עמ' 407 - ת. 2

חוצה זווית במשולש ישר זוית, חישוב זויות וצלעות במשולש ישר זוית