תקציר חוצה זוית במשולש ישר זוית

הגדרת חוצה זוית במשולש, עמ' 404 - דוגמה א'