תקציר עמ' 404 - ת. 19

חישוב זויות וצלעות בעזרת פונקציות הטנגנס, הסינוס והקוסינוס