תקציר עמ' 403 - ת. 8, 15

חישוב זויות וצלעות בעזרת פונקציות הטנגנס, הסינוס והקוסינוס