חישוב זויות וצלעות בעזרת פונקציות הטנגנס, הסינוס והקוסינוס