תקציר עמ' 401 - דוגמה

חישוב זויות וצלעות בעזרת פונקציות הטנגנס, הסינוס והקוסינוס