תקציר עמ' 401 - ת. 12

מציאת זוית במשולש ישר זוית בעזרת קוסינוס