תקציר עמ' 400 - ת. 2, 8

חישובים במשולש ישר זוית בעזרת קוסינוס, מציאת ניצב בעזרת קוסינוס, מציאת זוית על פי הקוסינוס