תקציר פונקציית הקוסינוס

הקוסינוס של זוית חדה, הגדרת הקוסינוס של הזוית, מציאת הקוסינוס על פי הזוית, מציאת זוית על פי הקוסינוס