תקציר עמ' 398 - ת. 12

מציאת זוית במשולש ישר זוית בעזרת סינוס