תקציר עמ' 397 - ת. 2, 8

חישובים במשולש ישר זוית בעזרת סינוס, מציאת ניצב בעזרת סינוס, מציאת זוית בעזרת סינוס