הסינוס של זוית חדה, הגדרת הסינוס של הזוית, מציאת הסינוס על פי הזוית, מציאת זוית על פי הסינוס