תקציר עמ' 395 - ת. 15

מציאת זויות במשולש ישר זוית בעזרת טנגנס