תקציר עמ' 392 - דוגמה ב׳

חישובים במשולש ישר זוית בעזרת טנגנס, מציאת זויות במשולש ישר זוית בעזרת טנגנס