תקציר עמ' 394 - ת. 3, 7

מציאת ניצב במשולש ישר זוית בעזרת טנגנס