תקציר פונקציית הטנגנס

זוויות וצלעות במשולש ישר זוית, משפט פיתגורס, הטנגנס של זוית חדה, מציאת ערכי הטנגנס עבור זויות שונות