פתרון אי שוויונים מיוחדים עם שברים, אי שוויון בעל דו איבר בריבוע במונה