תקציר עמ' 143 - ת. 47

פתרון אי שוויונים מיוחדים עם שברים, אי שוויון בעל דו איבר בריבוע במונה